Design Facilitator Toolbox Skills

Business Design 4-steps

Business Design 4-steps

Design Thinking Interdisciplinary

Design Thinking Interdisciplinary

Design Thinking, Norman Group

Design Thinking, Norman Group

Service Design Value Chain

Service Design Value Chain

Business Organization Design

Business Organization Design

Business Design, David Schmidt

Business Design, David Schmidt

Design Facilitator 4-Steps

Design Facilitator 4-Steps

Business Model Innovation

Business Model Innovation

Problem Defintion for Service Design

Problem Defintion for Service Design

Business Model Design

Business Model Design

Product Team Canvas

Product Team Canvas

UX-project-challenge
UX-project-challenge

UX-role-challenge
UX-role-challenge

UX-project-challenge
UX-project-challenge

1/2

Creating a Design Challenge

A Challenge consists of a headline, a justification and an owner. Reason must include one background explaining the wonder that has led to the creation of the challenge (I wonder why?) as well what the result is supposed to contribute to the project (relevance). The reasoning works like one the guiding star for the Challenge Team that takes up the challenge.

All participants can create a Challenge.

 

A challenge is defined with the following data:


1. Heading
2. Reason why?
3. Owner
4. Date
5. Challenge Project ID

 

Creating a Challenge Project
A Challenge Project can consist of anything from one participant to a number of participants called a Challenge Team. The participant who takes up a challenge is called the Coordinator and has a special role with regard to creating one or more Challenge the project and to coordinate the team's work. The teams first activity is to choose business areas on which the design projects should be based on.

Oprettelse af en Design Challenge

En Challenge består af en overskrift, en begrundelse samt en ejer. Begrundelse skal indeholde en baggrund som forklarer den undren som har ledt til oprettelse af udfordringen (I wonder why?) samt hvad resultatet formodes at kunne bidrage med til projektet (relevans). 
Begrundelsen fungerer som en ledestjerne for det Challenge Team som tager udfordringen op.


Alle deltagere kan oprette en Challenge.


En challenge defineres med følgende data:


1. Heading
2. Reason why?
3. Owner
4. Date
5. Challenge Project ID

 

Oprettelse af et Challenge Project

Et Challenge Project kan bestå af alt fra én deltager til en række deltagere, som benævnes ét Challenge Team. Den deltager som tager én eller flere udfordringer op kaldes Coordinator og har en særlig rolle i forbindelse med oprettelse af ét Challenge projekt, samt at koordinere teamets arbejde fremadrettet. Teamets første aktivitet er at vælge de fagområder, som hele projektets team arbejde skal baseres på.